Назад

Ekип на фондация Аматерас

През годините екипът на фондацията се е променял.
Постигнатите резултати се дължат на общите усилия, за което основателите изказват искрена благодрност към всички съмишленици допринесли със своето време, креативност и труд!

Основатели

Тодор Тодоров
скулптор

Даниела Тодорова
художник

Милена Райкова
финансист

Почетни членове на фондацията

Иван Станчов
дипломат

Добринка Данчева
японист

Катя Петрова
театрален режисьор

Настоящ екип

Симон Тодоров
оператор

Мария Ангелова
фотограф

Жени Дечева
изкуствовед

Мария Дамянова
журналист

Бояна Джикова
изкуствовед

дейност и цели