Назад

Театър и кино

Разделът Театър и кино е необичаен за хартиеното изкуство. Той е създаден от организаторите с желанието да покажат огромните възможности и различното приложение на хартията, не само като материал, но и като инвенция и изразно средство със свой специфичен, изобразителен език. В театъра, анимацията и киното, хартията е рядко използвана, но има много ярки примери в тези изкуства, където сценографи и режисьори, търсят именно тази специфична медия, за да постигнат внушението, което търсят в своите проекти.


В годините много ярки произведения са представени благодарение на режисьорката Катя Петрова, известна със своята новаторска визия и нестандартен подход в кукления театър. Същевременно театрални трупи, като Ла страда, Лумаги, Цвете и Слон са много често изкушени да работят с този материал и постигат забележителни резултати, като визуално и звуково внушение. В годините са показвани експозиции с произведения от специалност куклена сценография и спектакли на Учебния куклен театър към НАТФИЗ, където преподавателите стимулират този нов подход в театъра.


Във всички издания на София хартиен арт фест, този раздел заема важно място, предизвиквайки ново разбиране за хартиеното изкуство. Същевременно в пътуващите формати, трейлърите от театралните представления предизвикват огромния интерес на публиката и създават нови приятели на това изкуство.


В кукления и драматичен театър днес, хартията като медия е привлекателна за създаването на костюми и сценографии, което обогатява изобразителния език и търсеното внушение.