Назад

Хартиена арт академия

Този раздел представя изложби с младии автори. Ежегодно в програмата на София хартиен арт фест е заложена поне една изложба стимулираща дебюти на млади артисти, групови изложби от училища и висши учебни заведения, обединени от медията хартиено изкуство.


В годините са представени изложби с възпитаници на НХА, НАТФИЗ, НБУ, Националната гимназия по приложни изкуства „Свети Лука“, Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“ и училища с разширено изучаване на визуални изкуства. Привличани са различни неправителствени организации и образователни структури от страната и чужбина, като партньори на фестивала с участващи демонстратори от Япония, Шотландия, Израел, Германия, Франция и Финландия. През годините участие са взели културните институти на Франция, Германия, Чехия и Китай.


В този раздел образователния елемент е най-съществен, поради което в рамките на тези изложби, често се провеждат работилници с утвърдени автори, които демонстрират и провеждат лекции с цел да развият и обогатят познанията и уменията на аудиторията. Хартиена арт академия цели да спомогне в развитието им и тяхното самостоятелно израстване като автори в различните изкуства.