Назад

Изкуство в градска среда

Разделът Изкуство в градска среда се появява още в първото издание на СХАФ. Той периодично представя в програмата на фестивала проекти или отделни произведения, носещи нови идеи свързани с градската култура и отношението на публиката към изкуството в урбанистична среда.


Този раздел е представял произведения на открити урбанистични площи, като възможна идея за различен подход към градската култура. Същевременно е представял лекции и теории за изкуство в градската среда, носещи ново разбиране за хартията и нейните неограничени възможности в градското пространство.


Темата за изкуството в градската среда е много съществена в световен план и тази проблематика е дискутирана в различни издания на фестивала от експерти, изследователи, архитекти, дизайнерски студия, изкуствоведи, неправителствени, професионални сдружения и общински структури.


В някои издания този раздел е най-значимият, като послание към публиката. Представяни са лектории, филми, публикации, изследвания, дискусии и презентации по тези важни за обществото теми, което предизвиква нови идеи и нестандартни решения, инспириращи авторите работещи в това направление.