Назад

София хартиен арт фест

Хартиеното изкуство (Paper art) е съвременна форма на визуалните изкуства, възникнала като естествено продължение на традиции
и занаяти, свързани с хартията. Артистите, които използват хартията като медия, сродяват традиции и иновации с експерименти и търсения
на нови възможности. Хартията предизвиква към нов изразен език
и употребата на нови технологии, обогатявайки съвременното изкуство.

Посветен на тази концепция София хартиен арт фест е основан през 2011 година, водейки началото си от създадения две години по-рано Аматерас ежегоден конкурс/изложба за хартиено изкуство. Фестивалът обединява още: Биенале за хартиено изкуство, Хартиена арт академия, Обменни
и гостуващи изложби, Изкуство в градската среда, Театър и кино, Зелена архитектура и голям брой съпътстващи събития.

Освен основните раздели на фестивала, всяка година се организират самостоятелни изложби на наградени в предишните години артисти, пътуващи международни проекти, инсталации и събития в градска среда. Събитията се случват на различни локации с цел децентрализация
и обживяване на публичните пространства във и извън градска среда.

Във всяко негово издание има определен фокус, който е в подкрепа
на културната политика на София и България и се стреми да допринесе, като медиатор в международната, социална и обществена политика
за единство на Европа и подкрепа на европейските ценности. Стотици артисти от всички краища на света намират своето място в рамките
на фестивала. СХАФ допринася за културното разнообразие и артистичен живот, въвличайки различни публики, културни среди и партньорства
от разнообразни сфери. Фестивалът успешно организира събития за деца, хора с увреждания и групи с ограничен достъп до култура.

Благодарение на добрите отношения между фондация Аматерас
и Международната асоциация на артистите, занимаващи се с хартиено изкуство (IAPMA), членове на асоциацията гостуват редовно
с най-доброто от света на хартиеното изкуство.

Фестивалът е част от Календара на културните събития
на Столична община и е член на Българската фестивална асоциация
от самото ú създаване.

СХАФ е и двукратен носител на лейбъла „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ (EFFE), връчван ежегодно от Европейската фестивална асоциация за заслуги в развитието на фестивалите, ангажираност към обществото и международна дейност.

Информация за всяко състояло се издания на фестивала от 2011 до днес можете да намерите тук:

No items found.