Назад

Изток – Запад
българо-немски обменен проект

East-West

Проектът

Проектът цели дългосрочен обмен между България и Германия. Иницииран е от фондация Аматерас като продължение на дългогодишни взаимоотношения с артисти и организации, свързани с или живеещи в Германия. Проектът започна като част от програмата на София хартиен арт фест 2022. Важен приоритет е скулптурата и новите тенденции в това направление на визуалните изкуства. Новите технологии променят представите за скулптурата и създаването на произведения от нов тип.


През годините в множество проекти на фондацията участват скулптори, които проявяват жив интерес към представянето на проекти както в итериор, така и в градската среда. Много са въпросите, свързани с иновациите и променящото се градско пространство.


Така по естествен път се ражда идеята за по-мащабен проект, раглеждащ иновациите в скулптурата, като началото е поставено през 2020 година в рамките на София хартиен арт фест. Срещата между Даниела Тодорова и Верена Фридрих, куратори и членове на IAPMA, спомогна за развитието на тази идея. Привлечени са и други чуждестранни организации: Sculpture Network, Cartasia и NEXUS.


През 2022 се полагат основите на обменния проект под егидата на София хартиен арт фест. Планувани и реализирани са редица събития в София и Павликени, разглеждащи темите в основата на проекта: резиденция, изложби, презентации, лекции, уъркшоп, интервюта и дискусии. Представени в различните формати са повече от 40 артисти от двете държави.


Проектът се реализира с финансовото съдействие на Програмата „Визуални изкуства ’21“ към НФК и е част от Културния календар на град Павликени.

Събития

Предвижда в периода 2022 – 2024 събития в България и Германия:

2022

Резиденция-пленер „Павликени и светът“, община Павликени (2 юли – 9 юли);
Дискусия за „Иновациите в скулптурата“, община Павликени (4 юли);
Лекции за „Елементална скулптура“, Тодор Тодоров, община Павликени (5 юли);
Изложба „Изток – Запад“, част от „Павликени и светът“ с автори от двете страни, скулптура, инсталации и хартиено изкуство в Народно читалище „Братство – 1884“, Павликени (7 юли – 2 септември);
Уъркшоп за деца с автори от двете страни и деца от школите по изкуства в Исторически музей – Павликени (5 юли);
Изложба „Изток – Запад“, скулптура и инсталации със светлина, автори от двете страни, галерия „Финес“, София (10 ноември – 3 декември);
Презентация и интервюта на всички участващи автори в проекта „Изток – Запад“, галерия „Финес“, София (11 ноември);
Лекция „Иновации в градската среда“, Тодор Тодоров, галерия „Финес“, София (12 ноември);
Дискусия „Новите технологии в скулптурата“, галерия „Финес“, София (12 ноември);
Презентация на Sculpture Network, Верена Фридрих, галерия „Финес“, София (12 ноември);
Презентация на IAPMA, Cartasia и NEXUS, Даниела Тодорова, галерия „Финес“, София (12 ноември).

Участници

Фондация Аматерас изказва благодарност към всички участници взели роля в този проект!


България: Тодор Тодоров, Даниела Тодорова, Валентин Бакърджиев, Анна Бояджиева, Снежана Симеонова, Михаел Артамонцев, Аделина Раковска, Цвета Петрова, Красимира Дренска, Брюно Давид и Бранимира Браничева.


Германия: Верена Фридрих, Ирене Хопенбергер, Лоре Галиц, Беате Вьорц, Хелмут Фридрих, София Нордман, Инес Зейдел, Илка Раупах, Оксана Берген и Уте Крауткремер.

Подкрепа

Фондация Аматерас изказва огромна благодарност към всички институции, структури и пространства подкрепили проектa:


Национален фонд „Култура“
Община Павликени
Столична oбщина
Исторически музей – Павликени
Народно читалище „Братство – 1884“ Павликени
Галерия „Финес“
IAPMA, Мюнхен, Германия
Sculpture Network, Мюнхен, Германия
Cartasia, Лука, Италия
NEXUS, Фукуока, Япония
Communication Sans Frontières, Франция/България