Назад

Лекционен панел:
Дървото във визуалните
изкуства и архитектурата

Фондация Аматерас представя серия от лекции на Тодор Тодоров, които разглеждат взаимодействието на човешката цивилизация с дърветата. Лекциите се фокусират върху дървото като неизчерпаем обект на вдъхновение и основа за създаване на образи във визуалните изкуства и архитектурата.

Приятно гледане!

Въведениe


Дървото в живописта, графиката и релефа (лекция 1)


Образът и структурата на дървото в скулптурата (лекция 2)


Дървото в архитектурата (лекция 3)


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Едногодишен грант ’22“ на Национален фонд „Култура“ и Календар на културните събития на Столична община за 2023 година.

публикувано на 09.12.2023