Назад

Иновации в градска среда

Фондация Аматерас създаде и представи панел от седем видео лекции, водени от скулптора Тодор Тодоров. В тях е засегнато развитието на скулптурата в градската среда, чрез анализ на историческото ù развитие от музейните зали до появата ù в най-неочаквани публични пространства. Лекциите очертават основни характеристики, които триизмерното изкуство е препоръчително да притежава, за да комуникира естествено и подходящо с обитаваната от него среда.


С „Иновации в градска среда“ желаем да предоставим гледната точка на Тодор Тодоров на професионална публика, ученици и студенти, и любители с изявен интерес към визуалното изкуство.


Всяка събота до края на месец април ще представяме по една от лекциите.


Приятно гледане!


Въведение. „Иновации в градска среда“

Лекция 1. „Къде живее скулптурата“
Лекция 2. „Развитие на структурата на съвременната скулптура“
Лекция 3. „Мерност в скулптурата“
Лекция 4. „Динамика в скулптурата“
Лекция 5. „Развитие на съвременната скулптура“
Лекция 6. „Автори, използвали потенциала на природните елементи“
Лекция 7. „Моя опит в елементалната скулптура и иновацията в градска среда“


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Национален фонд „Култура“ – Програма „Визуални изкуства“.

публикувано на 01.03.2021