„Иновации в градска среда“

01.03.2021

Фондация „Аматерас“ засне и представя панел от седем видео лекции, водени от скулптора Тодор Тодоров. В тях е засегнато развитието на скулптурата в градската среда чрез анализ на историческото ù развитие от музейните зали до появата ù в най-неочаквани публични пространства. Лекциите очертават основни характеристики, които триизмерното изкуство е препоръчително да притежава, за да комуникира естествено и подходящо с обитаваната от него среда.

С „Иновации в градска среда“ желаем да предоставим гледната точка на Тодор Тодоров на професионална публика, ученици и студенти с изявен интерес към визуалното и всеки любител на изкуството.

Всяка събота до края на месец април ще представяме по една от лекциите.

Приятно гледане!

Въведение. „Иновации в градска среда“
Лекция 1. „Къде живее скулптурата“
Лекция 2. „Развитие на структурата на съвременната скулптура“
Лекция 3. „Мерност в скулптурата“
Лекция 4. „Динамика в скулптурата“
Лекция 5. „Развитие на съвременната скулптура“
Лекция 6. „Автори, използвали потенциала на природните елементи“
Лекция 7. “Моя опит в елементалната скулптура и иновацията в градска среда“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Национален фонд „Култура“ – Програма „Визуални изкуства“.