Назад

„Изток – Запад“ гостува
на община Павликени

Новият проект на фондация Аматерас е фокусиран върху обмен на изкуство и култура между България и Германия. Първата фаза, планувана за 2022 година, започва с резиденция към община Павликени в периода 2-8 юли.


Резиденцията в град Павликени, основана от фондацията Аматерас, има десетгодишна история и основа, подходяща да даде тласък на това начинание. Пленерът е част от културната политика на община Павликени и през годините натрупа международна популярност.


Немски автори са били представяни и награждавани в предни събития, организирани от Аматерас, но тук изборът на артисти, работещи в сферата на скулптурата и инсталацията, е основна цел: Верена Фридрих, Ирене Хопенбергер, Беата Мария Вьолц, Лори Галиц. От българска страна участие взеха Тодор Тодоров, ДаниелаТодорова и Брюно Давид.

Изложбата можете да посетите от 2 юли до 2 септември.
Официалното откриване ще се състои на 07.07.2022 (четвъртък) от 18:30 в Народно читалище „Братство - 1884“, гр. Павликени в присъствието на инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени.


Организатори на събитието са фондация Аматерас и община Павликени. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на програма „Визуални изкуства“ към НФК и програма Културен Календар към Община Павликени.

публикувано на 03.07.2022