Аматерас ежегодна изложба/конкурс за изкуство от хартия

 

През 2020 изложбата е за творби в среден размер от хартия – двумерни и тримерни включително и инсталации. Периода е 15 май - 12 юни 2020 в Галерия Сан Стефано.

Годишната изложба АМАТЕРАС създаде СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ, който има 10 годишен юбилей през 2020.


Кандидатстването ще се проведе на 4 етапа както следва:

Първи етап: изпращане на материалите за кандидатстване

Краен срок 1 март 2020 - по е-мейл

Информация пристигнала след посочената дата няма да бъде разглеждана:

 • Изпращане на дигитални снимки на не – повече от 3 произведения с по една снимка на произведение - 600/800dpi, jpg
 • Кратка автобиография, А4 – doc. формат - информацията е важна за каталога, а не за селекцията – език – английски . Моля да не се изпращат сканирани автобиографии, а само набрани като текст във doc. формат. В противен случай автобиографията няма да бъде публикувана.
 • Снимка на автора – 400/600dpi. във .jpg формат
 • формуляр – име, размер, описание на технология. Размера на творбите да е над 50/70/50см. препоръчително е описание на специфичната технология или ръчна хартия от автора
 • копие от платената такса – 25 лева

 • Избраните произведения ще бъдат публикувани до 7 март в уебсайта на Аматерас или фейс бук страницата на СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ, както и по е-майл, ако има посочен във формуляра www.amateras.eu
  Документите за кандидатстване се изпращат само по е-майл до Март 1, 2020 на:

  Организатор: Даниела Тодорова, M.A. paperart@amateras.eu
  Ако имате въпроси моля обърнете се на телефон 0898 408868 Даниела Тодорова


  Втори етап: изпращане на творбите избрани след първи кръг

  Срок 20 април, 2020

  Творбите трябва да пристигнат не по-късно от посочената дата. Пратките от страната да са изпратени с куриер, който да ги занесе на адреса посочен по-долу. Моля да предоставите телефона на организатора на куриера. Авторите от София моля да занесат пратките лично в Галерия Сан Стефано в уговорен ден с организаторите, ако не ги изпращат с куриер. Няма да бъдат взимани пратки изпратени до пощенския клон, поради нови разпоредби, които усложняват логистиката на фестивала. Всички произведения трябва да бъдат доставени на организатора по куриер или в деня за започване на редене на изложбата.

 • Работи пристигнали след тази дата няма да бъдат включени в изложбата
 • За повредени от транспорт или непристигнали творби организаторите не носят отговорност.Авторите ако желаят, могат да си застраховат предварително произведенията в случай на повреда при транспорта.
 • Работите изпратени по куриер трябва да носят надписа – печатен материал. Работите може да са в рамки, но да не са в тежки опаковки и с посочена застрахователна стойност.
 • Организаторите няма да приемат произведения изискващи плащане на такси за освобождаване от куриерска фирма.
 • Всички работи ще се върнат с наложен платеж или ще се вземат от авторите лично в посочен ден от куратора след закриването на изложбата в галерия Сан Стефано – пространството за съвременно изкуство.
 • Всички произведения трябва да имат система за окачване както и описание. При липса на такава система, организаторите си запазват правото да експонират работата според възможностите и ако с това е нарушена целостта на произведението, организаторите не носят отговорност. Ако това затруднява или застрашава други експонати организаторите си запазват правото и да не експонират произведенията с такъв проблем. Препоръчително е инсталациите от авторите от София да бъдат инсталирани от създателите си на посоченото място от организаторите
 • Избраните работи се изпращат на следния адрес с посочен телефон за контакт с четливо написани етикети залепени на гърба на работите

 • Приетите работи да се изпращат на адрес:

  ул. Вишнева 16а
  кв. Лозенец
  София 1164

  Телефон: 0898 408868
  Крайна дата и мястото за донесени лично произведения ще бъде уточнена допълнително.

  Трети етап - изложба

 • Изложбата ще бъде от 15 май до 12 юни в Галерия Сан Стефано София, България
 • Творбите ще се продават и в цената ще бъдат включени 10% за плащания плосък данък от организаторите.
 • Таксите за изпращане на обявената авторова цена след продажба на произведението е за сметка на артиста.
 • Изложбата ще бъде широко отразена в медии и средства за масова информация
 • На изложбата ще бъдат поканени изкуствоведи, колекционери, организатори на други арт събития, ценители
 • Ще бъдат поканени представители на посолствата на страните, чиито автори ще участват и от всички културни институти
 • Авторите ще бъдат информирани при продажба на творбите и ще получат хонорарите си лично или в посочени банкови сметки след приключване на изложбата.
 • По време на изложбата ще има организирани няколко уъркшопа с цел представяне на световни центрове за хартия и работа с различни хартиени материали

 • Четвърти етап - връщане на работите

  Връщане на работите с каталог на английски до края на годината

 • Всички работи ще се върнат на авторите с наложен платеж, ако не се вземат от изложбата в деня на закриване.
 • Aко участниците желаят да дарят своите работи, организаторите се ангажират да представят селекция от творби в експозиции, които ще се организират периодично в България и чужбина от Фондация АМАТЕРАС състоящи се от наградените и дарени работи, показвайки различните тенденции от тази ежегодна инициатива. Организаторите си запазват правото да показват подбрани експозиции от колекцията, съответстващи на конкретната експозиционна площ и концепция. Авторите дарили творбите си ще бъдат уведомявани за тези бъдещи експозиции. Даряваните работи ще бъдат отразени във формуляра с да или не и ще получат сертификат за дарение на творбата при желание на автора. Организаторите си запазват правото да приемат даренията или да не ги приемат.Работите ще могат да бъдат взети от Галерия Сан Стефано лично от авторите само в един определен ден и това ще бъде отразено в приемателните протоколи. Ако не бъдат взети в определения ден организаторите, произведенията ще бъдат върнати с наложен платеж.
 • Плащане на таксата за участие:

  Такса за участие – 25 лева
  Такса за студенти – 10 лева

  Начини на плащане
  Пощенски превод – копие се прилага към документите

  Получател: Даниела Стоянова Тодорова
  Адрес:Вишнева 16а,1164, София

  Повод за плащане: такса за участие в ежегодната изложба АМАТЕРАС

  Таксата за участие за български и чужди автори е съобразена с различните разходи по изпращането и приемането на произведенията, каталога и цялостната организация.

  Жури
  Тричленен международен състав.


  Награди и дипломи:
 • Гранд При АМАТЕРАС - изложба и диплом
 • Награда за български автор - изложба и диплом


 • Дипломи :

 • Диплом за най-разностранно представяне с три произведения
 • Три дипломи за добро представяне
 • Произведенията на наградените автори стават собственост на ФОНДАЦИЯ АМАТЕРАС
 • Наградените произведения и четирите дипломи получават правото следващата година в изложбата АМАТЕРАС ГОДИШНА ИЗЛОЖБА ЗА ИЗКУСТВО ОТ ХАРТИЯ 2021 да участват без входна такса.


 • Правила за реклама:
 • Организаторите си запазват правото да публикуват работите на всички участници в масовите средства за информация и всички видове печатни материали съпътстващи изложбата, както и други бъдещи събития произлезли от тази изложба.
 • Всички кандидатстващи документи ще бъдат запазени за архива на изложбата и за следващата година всички ще бъдат уведомени за новата изложба.
 • Всички участници ще бъдат представени в уеб страницата на изложбата

 • Лице за контакт:

  Даниела Тодорова, M.A.:
  E-mail: paperart@amateras.eu

  Моля попълнете формуляра и етикетите на английски, DOC

   
   
  eXTReMe Tracker