спонсори и партньори

 
    Фондация АМАТЕРАС реализира своите проекти, с подкрепата на своите спонсори и партньори, благодарение на които, тя успява да достигне над 1 милион души по целия свят и да реализира по-голямата част от своите проекти.
    Всяка година, тя успява да представи над 250 чуждестранни автори в България, и да представи българско изкуство и култура в над 10 чужди държави.Благодарение на партньорството си с държавни институции в България и чужбина, не-правителствени организации, частни компании, образователни структури, медии, артисти и редица независими почитатели и съмишленици успява да разширява дейността за представянето на културни проекти с важни обществени послания, за което фондация АМАТЕРАС изказва искрената си признателност на всички партньори и спонсори и се надява, да продължи създаването и представянето на култура и изкуство, както и приветства всички, който биха желали да подпомогнат културния подем на България.
 
 
eXTReMe Tracker