Проекти

 
Фондация АМАТЕРАС развива културни проекти предимно в областта на изящните изкуства, с акцент върху хартиеното изкуство. Проектите са с международно участие в два аспекта – представяне на чуждестранни автори в България, както и показване на български автори по света. Най-големият по мащаб от проектите е „София Хартиен Арт Фест“, който съчетава в себе си множество по-малки проекти - Хартиено Арт Биенале, Хартиена Арт Академия, Хартиена улица, както и АМАТЕРАС ежегодна изложба/конкурс за хартиено изкуство малък формат, който е и един от най-значимите проекти на АМАТЕРАС. В него ежегодно участват над 100 чуждестранни автора, от над 40 държави.
Проектите на АМАТЕРАС имат огромно значение в областта на културата в България, но също така и в световен план. „София Хартиен Арт Фест“ е единствения по размера си в сферата на хартиеното изкуство, за това той е важна част от кандидатурата на София за културна столица на Европа през 2019г. Наред с този проект фондацията развива и други, по-малки, но също с не по-малко значение проекти, като „Българо-Финландски арт проект“, който е един от най-големите културни обмени между България и Финландия, „Куросава.Отражения“, който е част от Японските културни дни, както и наследяващия го проект „Японско хартиено съвременно изкуство“. Всички усилия за развитие на културата и културното ниво в страната, който фондация АМАТЕРАС полага със своя екип, са подкрепени от нейните партньори и спонсори, на който фондацията изказва огромната си благодарност, както и приветства всички съмишленици, който биха желали да я подкрепят в своята мисия.
 
 
eXTReMe Tracker