ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА
от Тодор Тодоров

 


АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ би искала да представи нова теория в сферата на скулптурата. Тази теория/изследване „ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА” е доктората на скулптора Тодор Тодоров, MA, PhD www.todor.org.uk. В неговия дълъг професионален опит като скулптор и лектор в много университети, ни мотивира да представим това изследване на млади бъдещи творци, които изучават скулптура, ленд арт, кинетично изкуство,sustainable дизайн и много други специалности, които са строго разграничени, но по един принцип на природен елемент те са част от тази теория. В момента теорията е в процес на издаване в България на няколко езици съвместно с издателството на Арт Център АЛТЕРА.
На 1 март 2014 излезе книгата на английски издадена от CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING. През месец Юни книгата ще бъде издадена на български език.


ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА
Теория и практика
от Тодор Тодоров

Този труд е едно изследване в областта на съвременната скулптура, описващ една съществуваща, но неизследвана тенденция в развитието на взаимоотношенията между скулптурата и природните елементи, наречена от автора Елементална Скулптура. Изследването разкрива и контекста на местата обитавани от скулптурата – ателие, галерия, музей, парк, урбанистична среда, природна среда; както и влиянието на тези пространства върху развитието на скулптурата. Описаната нова, реагираща на природните енергии вид скулптура разширява територията на това изкуство както в теоретичен, така и практичен план и поставя нов въпрос, а именно - устойчивост в статиката или устойчивост на динамичните взаимоотношения, като естетика на крайния резултат в скулптурата. Това е един базисен въпрос в теорията на елементалната скулптура, а именно - устойчивост в статиката или устойчивост на динамичните взаимоотношения, като естетика на крайния резултат в скулптурата. Представена е съвременната скулптура в развитие, чрез дефиниране на трите фази - скулптура-предмет, скулптура-пространство и скулптура-среда в творчеството на:

Henry Moore
Barbara Hepworth
Andy Goldsworthy
Richard Long
Isamu Noguchi

Представено е подробно как включването на природните елементи в самата скулптурна творба довежда до ново качество – Скулптуро-Природа, или Елементална Скулптура. Автора изследва тази тенденция като част от едно ново ниво на взаимоотношения между човека и природата в изкуствата, а и не само в тях. Трудът включва изследване на корените на Елементалната Скулптура и нейното развитие в творчеството на световно известни скулптори и конкретни творби, като:

Alexander Calder – stabiles and mobiles
George Rickey – Walburg - cross
Susumu Shingu – Wind Caravan
Christo – Surrounded Islands, Valley Curtain, The Gates
Theo Jansen – Beach Beasts
Isamu Noguchi – Contoured Playground
Michael Heizer – Double Negative, City
Robert Smithson – Spiral Jetty
Lucien den Arend – Island x-ing
James Turrel – Roden Crater
Charles Ross – Star Axis

Трудът е написан от гледната точка на практикуващ скулптор, развивал по свой оригинален начин Елементалната Скулптура в продължение на 35 години в редица страни по света. Същата тенденция на включване на природните елементи в архитектурата е изследвана и представена в творчеството на световни имена като:

Frank Lloyd Wright – Fallingwater
Jean Nouvel – Louvre Museum, Abu Dhabi
David Fisher – Dynamic Tower, Dubai
Anna Kamenova – Green over Gray
Maya Lin – Vietnam veterans wall –– Washington
Chetwoods Associates architects – Wind dam
Michael Jantzen – Wind Shaped Pavilion
Diller & Scofidio – Swiss Expo 2002

Трудът ще бъде от полза не само за професионалисти и изучаващи визуални изкуства, а и за зрители на скулптурата, симпатизанти и познавачи у нас и в чужбина. Издаден е на английски от Cambridge Scholars Publishing: http://www.c-s-p.org/elemental-sculpture-6 Подготвя се издаването му като книга с илюстрации на български – юни 2014, японски, китайски и турски в периода 2014 - 16.

 

ПОРЪЧАЙ

 

 
 
eXTReMe Tracker