Назад

Биенале
за хартиено изкуство

През 2011 година е основан София хартиен арт фест с идеята да се покаже огромното разнообразие и възможности на хартиеното изкуство. Най-важния и амбициозен раздел в това първо издание на фестивала е Биеналето за хартиено изкуство. Това е раздел, основан на кураторски принцип, за селекция на произведения.


Биеналето за хартиено изкуство представя достижения и иновации в голямомащабни произведения. Всяко издание е посветено на конкретната концепция на фестивала и има своята уникална структура. Биеналето е най-големия раздел в отделните издания на фестивала. То обединява кураторски, гостуващи и обменни събития. Експозициите са представени в специално подбрани локации – музеи, галерии, арт центрове и публични пространства.


Всяко издание е внимателно обмислено спрямо целите си и селектираните експозиции. Изложбите в някои издания подчертават характеристиките на отделни географски райони и авторите с техните специфични техники и идеи. В други издания има обща тема и произведенията се селектират за конкретните локации, подчинени на концепцията на фестивала. Обединяващото във всички издания са мащабните експозиции.