За фондацията

 
Арт Студио Аматерас е създадено през 2009 г. от Даниела Тодорова, МА и  Тодор Тодоров, MA, PhD,  ARBS с идеята, да се реализират проекти с културна насоченост и най – вече творчески обмен, изложби, резиденции, симпозиуми, лекции, свързани с проекти в изобразителното изкуство у нас и чужбина. Фондация Аматерас е естественото продължение, на основаното студио, като структура, позволяваща нарастване на мащаба и възможностите за организиране и популяризиране на културни събития. Целите на фондацията запазват вече започнатия процес, от студиото, за развитие и утвърждаване  на новите тенденции в световен мащаб, отнасящи се към сферата на изкуствата и тяхното популяризиране сред обществото, като за целта фондацията има своя частна колекция с произведения на автори от световен ранг, която бива излагана  по цял свят.              
               
За постигане на целите си, фондацията набира средства от частни лица и фирми, български и световни институции, като осигурява реклама и презентиране на тяхната дейност посредством поместването им в рекламните материали към всяко събитие и специално изготвени презентации за широката публика и коопериращите партньори. Популяризацията бива изградена с помощта на медийните партньори и техните информационни канали. Стремежите на фондацията са да намира нестандартни и иновативни подходи за популяризация, като не пренебрегва вече утвърдените рекламни  методи. Рекламните материали са изготвени от екип специалисти с утвърдена естетическа визия и добра популяризация. Фондацията се стреми към дълготрайни партньорства, като не изключва участието на партньори само за един проект. Старанието на фондацията е да представя пълноценно приносът, целите  и задачите на партньорите си.     
 
 
eXTReMe Tracker